Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ako nahlásiť zodpovednú osobu

V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte povinnosť mať zodpovednú osobu. Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť pre zavedenie takejto pracovnej činnosti.

Kľúčové slová: Zodpovedná osoba, General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018

Prečítajte si viac

GDPR verzus občania

Od 25. mája 2018 nadobudne účinnosť jednotný systém pravidiel ochrany osobných údajov v celej EÚ. Táto reforma zavádza významné globálne pravidlá ale aj výhody pre spoločnosti, verejnú správu a občanov.

Kľúčové slová: General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018, 25. máj 2018

Prečítajte si viac

Potrebujete podľa GDPR zodpovednú osobu?

Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ukladá prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi určiť zodpovednú osobu v prípadoch keď: a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci, alebo verejnoprávna inštitúcia (okrem súdov pri výkone ich právomoci), b) spracúvanie ...

Kľúčové slová: General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018

Prečítajte si viac

Upozornenie GDPR

General Data Protection Regulation, v skratke GDPR, nahradí zákon o ochrane osobných údajov platný na Slovensku. Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spracovaný na základe jednotného regulačného oparenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 v rámci Európskej únie a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Kľúčové slová: General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018, nariadenie 2016/680

Prečítajte si viac

Upozornenie pre obce, mestá!

Konkrétny zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov sa nezverejňuje. Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Kľúčové slová: plán kontrol, kamery, likvidácia osobných údajov, bezpečnosť prevádzkovateľa

Prečítajte si viac

Upozornenie pre zamestnávateľov!

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejnil plán kontrol na rok 2016. Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Kľúčové slová: plán kontrol, zamestnávateľ, Zákonník práce, osobné údaje

Prečítajte si viac

Upozornenie pre prevádzkovateľov športových a lyžiarskych stredísk a zábavných centier!

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejnil plán kontrol na rok 2016. V zverejnenom zozname je plánovaný okruh prevádzkovateľov. Konkrétny zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov sa nezverejňuje.

Kľúčové slová: plán kontrol, športové stredisko, lyžiarské stredisko, monitorovanie priestorov, kamerový systém

Prečítajte si viac

Whistleblowing – neanonymné oznámenie o trestnej činnosti

Od 1. januára 2015 je účinný nový zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom úpravy zákona je tzv. whistleblower, alebo protikorupčný zákon.

Kľúčové slová: whistleblowing, whistleblower, protikorupčný zákon, povinnosti zamestnávateľa, inšpektorát práce

Prečítajte si viac

Kamerové systémy – nesmú chýbať v bezpečnostnom projekte

Je úplnou samozrejmosťou, že sa dnes kamerové systémy čoraz častejšie používajú za účelom ochrany majetku pred krádežou či poškodením. V rodinných domoch, vo firmách a v poslednom čase najmä v autách sa využíva tento spôsob elektronického záznamu.

Kľúčové slová: kamerové systémy, elektronický záznam, Úrad na ochranu osobných údajov, likvidácia videozáznamu, archivácia elektronického záznamu

Prečítajte si viac
Top