Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Upozornenie GDPR


General Data Protection Regulation, v skratke GDPR, nahradí zákon o ochrane osobných údajov platný na Slovensku. Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spracovaný na základe jednotného regulačného oparenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 v rámci Európskej únie a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

V súlade s nariadením a smernicami EÚ bol pre slovenskú legislatívu prijatý zákon 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov je účinný od 25. mája 2018. Od tohto dátumu začnú platiť nové pravidlá pre ochranu osobných údajov.

Kľúčové zmeny:

  • Vytvorenie jednotného súboru pravidiel v celej EÚ
  • Zavedenie systému jednotného kontaktného miesta – jeden orgán na ochranu osobných údajov pre spoločnosť podnikajúcu v niektorých krajinách
  • Zrušenie byrokratických požiadaviek – napríklad oznamovacích povinností
  • Zjednodušenie prenosu údajov mimo EÚ a súčasne zabezpečenie ochrany osobných údajov.
  • Jednoduchý prístup k osobným údajom, transparentnosť súhlasov, právo na zabudnutie

Najneskôr do 25. 5. 2018 musia prevádzkovatelia a sprostredkovatelia zrevidovať, aktualizovať a zjednotiť informačné systémy a postupy pri práci s údajmi zamestnancov, zákazníkov, klientov alebo občanov.

Najdôležitejšie zmeny v skratke:

  • určiť zodpovednú osobu
  • aktualizovať a doplniť stávajúcu dokumentáciu
  • aktualizovať súhlasy so spracovaním osobných údajov
  • preveriť riziká s možných únikom osobných údajov

Právne akty

Dokumenty na stiahnutie


Kľúčové slová: General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018, nariadenie 2016/680

Naspäť na zoznam aktualít
Top