Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Upozornenie pre zamestnávateľov!


Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejnil plán kontrol na rok 2016. V zverejnenom zozname je plánovaný okruh prevádzkovateľov. Konkrétny zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov sa nezverejňuje. Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Účel kontroly:

Identifikácia stavu dodržiavania vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov na účely zavedenia kontrolného mechanizmu zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce, s dôrazom na primeranosť zásahu do súkromia zamestnanca, do jeho práv a právom chránených záujmov.

Predmet kontroly:

  • Spracúvanie osobných údajov v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 6 až § 18 zákona o ochrane osobných údajov.
  • S dôrazom na dodržiavanie základných povinností prevádzkovateľa, existenciu primeraného právneho základu, plnenie informačnej povinnosti a likvidáciu osobných údajov.
  • Plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Prijatie primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zodpovedajúcich spôsobu spracúvania osobných údajov a poučenie oprávnenej osoby podľa § 19 až 21 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Plnenie povinností prevádzkovateľa pri písomnom poverení zodpovednej osoby podľa § 23 až 26 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Preverenie plnenia oznamovacej povinnosti, osobitnej registrácie a povinnosti viesť evidenciu informačného systému podľa § 33 až § 43 zákona o ochrane osobných údajov.

Kľúčové slová: plán kontrol, zamestnávateľ, Zákonník práce, osobné údaje

Naspäť na zoznam aktualít
Top