Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Upozornenie pre prevádzkovateľov športových a lyžiarskych stredísk a zábavných centier!/h1>

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejnil plán kontrol na rok 2016. V zverejnenom zozname je plánovaný okruh prevádzkovateľov. Konkrétny zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov sa nezverejňuje. Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Účel kontroly:

Identifikácia stavu dodržiavania vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti a pri spracúvaní osobných údajov nevyhnutných na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa pri zabezpečovaní bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier, s dôrazom na ochranu práva na súkromie pri pohybe dotknutých osôb v monitorovanom priestore.

Predmet kontroly:

  • Spracúvanie osobných údajov v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 6 až § 18 zákona o ochrane osobných údajov.
  • S dôrazom na dodržiavanie základných povinností prevádzkovateľa, existenciu primeraného právneho základu, postup pri získavaní súhlasu dotknutej osoby, plnenie informačnej povinnosti a likvidáciu osobných údajov.
  • Plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Prijatie primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zodpovedajúcich spôsobu spracúvania osobných údajov a poučenie oprávnenej osoby podľa § 19 až 21 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Plnenie povinností prevádzkovateľa pri písomnom poverení zodpovednej osoby podľa § 23 až 26 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Spôsob vybavovania riadne uplatneného práva dotknutej osoby podľa § 28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Preverenie plnenia oznamovacej povinnosti, osobitnej registrácie a povinnosti viesť evidenciu informačného systému podľa § 33 až § 43 zákona o ochrane osobných údajov.

Kľúčové slová: plán kontrol, športové stredisko, lyžiarské stredisko, monitorovanie priestorov, kamerový systém

Naspäť na zoznam aktualít
Top