Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kamerové systémy – nesmú chýbať v bezpečnostnom projekte


Je úplnou samozrejmosťou, že sa dnes kamerové systémy čoraz častejšie používajú za účelom ochrany majetku pred krádežou či poškodením. V rodinných domoch, vo firmách a v poslednom čase najmä v autách sa využíva tento spôsob elektronického záznamu.

Záznamy z bezpečnostných kamier sú považované za osobné údaje, tzn. že na základe záznamu z kamier sa dá priamo alebo nepriamo určiť totožnosť fyzickej osoby.

Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti musí spĺňať podmienky stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pri verejnosti neprístupných priestoroch ide o ochranu súkromného majetku. Avšak kamerový systém by mal monitorovať len vlastný majetok (natočením kamier). Pokiaľ to tak nie je, majiteľ kamerového systému potrebuje súhlas od susediacich majiteľov.

Použitie kamerových systémov

Pokiaľ sa ako majiteľ v súvislosti s účelom rozhodne používať kamerový systém má tieto povinnosti:

  1. Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou – prevádzkovateľ viditeľne označí používanie bezpečnostnej kamery (písomne, piktogramom)
  2. Ochrana súkromia osôb monitorovaných kamerovým systémom – prevádzkovateľ musí pred uvedením bezpečnostných kamier do prevádzky oboznámiť účel a rozsah monitorovania zamestnancom
  3. Oznámenie informačného systému Úradu na ochranu osobných údajov -Vypracovanie bezpečnostného projektu pri používaní bezpečnostnej kamery – je nutná, ak má kamerový systém pripojený počítač na internet. Ak nie, potom stačí aby prevádzkovať dodržal bezpečnostné opatrenia
  4. Likvidácia videozáznamu z kamery – archivácia elektronického záznamu z kamerového systému môže byť max. 15 dní od vyhotovenia tohto záznamu.

Dôležité právne predpisy alebo zdroje, ktoré túto problematiku upravujú

  • Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení
  • § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
  • § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení
  • Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov č. 1/2014 - Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom

Súbory na stiahnutie

Kľúčové slová: whistleblowing, whistleblower, protikorupčný zákon, povinnosti zamestnávateľa, inšpektorát práce

Naspäť na zoznam aktualít
Top