Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Potrebujete podľa GDPR zodpovednú osobu?


Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ukladá prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi určiť zodpovednú osobu v prípadoch keď:

  • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci, alebo verejnoprávna inštitúcia (okrem súdov pri výkone ich právomoci),
  • spracúvanie osobných údajov vzhľadom na ich povahu si vyžaduje pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu,
  • je hlavná činnosť spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku je vo veľkom rozsahu.

Zodpovedná osoba:

  • nemusí mať certifikát o vykonaní skúšky
  • nesmie byť majiteľ, konateľ
  • môže to byť zamestnanec pokiaľ výkon jeho činnosti nebude viesť ku konfliktu záujmov
  • musí byť spôsobilá na výkon v súlade s aktuálne platnými požiadavkami
  • môže to byť aj externá osoba na základe zmluvy, predpoklad sú odborné znalosti

Zodpovedná osoba je garant nad spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb výlučne v súlade s legislatívou. Pre zodpovednú osobu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní zabezpečiť primerané postavenie a rešpektovať poskytnuté informácie z dohľadu nad ochranou osobných údajov.

Vážený návštevník našej stránky,
naša spoločnosť Vám ponúka zmluvnú možnosť pre využitie externej zodpovednej osoby, ktorá bude dohliadať v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Využite našu ponuku a kontaktujte nás pre bližšie informácie prostredníctvom formulára.


Kľúčové slová: General Data Protection Regulation, GDPR, zákon 18/2018, nariadenie 2016/680

Naspäť na zoznam aktualít
Top