Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Náš postup

Zahájenie spolupráce

 • podpísanie zmluvy, špecifikácia predmetu a kompetencií
 • podpísanie mlčanlivosti
 • zoznámenie sa s prostredím prevádzkovateľa
 • otázky týkajúce sa potrebných informácií súvisiacich s predmetom zmluvy
 • požiadavky podľa klienta

Analýza rizík

 • riziková analýza
 • identifikácia a zoznam aktív
 • vyhodnotenie dopadu rizík
 • interview s osobami ktoré spracúvajú osobné údaje
 • vyhodnotenie úrovne technického zabezpečenia
 • vyhodnotenie úrovne personálneho a organizačného zabezpečenia

Návrh odporúčaní

 • bezpečnostné smernice
 • dokumentácia v súlade s GDPR
 • zoznam, priorita a dôvod požadovaných bezpečnostných opatrení
 • vyhodnotenie nákladov v súvislosti so zavedením bezpečnostných opatrení
 • vytvorenie výsledného dokumentu
 • prerokovanie s prevádzkovateľom

Kontrola a audit

 • zameraná na audit stávajúcich dokumentov a ich aktualizáciu v súlade s GDPR
 • zameraná na eliminovanie správnych deliktov
 • zameraná na odstránenie, eliminovanie zistených rizík v bezpečnostnom projektu (ak je zmluvne dohodnutá)
Top