• Ste pripravený na GDPR?

  Ste pripravený na GDPR?


  Od 25. mája 2018 by ste mali mať aktualizované dokumenty v súvislosti s ochranou osobných údajov. Hlavným cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov.
  Povieme Vám čo musíte urobiť a či aj ďalej budete potrebovať bezpečnostný projekt. Budete potrebovať aj naďalej zodpovednú osobu?

  Zistiť viac
 • Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov

  Týka sa ochrana osobných údajov aj Vás?


  Spracúvate osobné údaje fyzických osôb (napr. zákazníkov, klientov, odberateľov, zamestnancov, pacientov, žiakov, študentov, hostí, stravníkov, žiadateľov, uchádzačov o zamestnanie a pod.) ?

  Zistiť viac
 • Spĺňa Váš bezpečnostný projekt zákonné požiadavky?

  Spĺňa Váš bezpečnostný projekt zákonné požiadavky?


  Spracovaním bezpečnostných projektov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme viac než desaťročné skúsenosti. Obsah dokumentov sa líši od špecializácie poskytovateľa.

  Zistiť viac
 • Aktuality z legislatívy o ochrane údajov

  Aktuality z legislatívy o ochrane údajov


  Denne sledujeme najnovšie informácie v oblasti ochrany osobných údajov. Registrovaným klientom bezplatne zasielame aktuality a novinky formou newsletter.

  Zistiť viac
 • Starostlivosť o klienta

  Starostlivosť o klienta


  Vypracovaním bezpečnostného projektu nekončí naša starostlivosť o klienta. Kedykoľvek sme Vám ochotný podať pomocnú ruku a poradiť.

  Zistiť viac

Náš postup

Zahájenie spolupráce

 • podpísanie zmluvy, špecifikácia predmetu a kompetencií
 • podpísanie mlčanlivosti
 • zoznámenie sa s prostredím prevádzkovateľa
 • otázky týkajúce sa potrebných informácií súvisiacich s predmetom zmluvy
 • požiadavky podľa klienta

Analýza rizík

 • riziková analýza
 • identifikácia a zoznam aktív
 • vyhodnotenie dopadu rizík
 • interview s osobami ktoré spracúvajú osobné údaje
 • vyhodnotenie úrovne technického zabezpečenia
 • vyhodnotenie úrovne personálneho a organizačného zabezpečenia

Návrh odporúčaní

 • bezpečnostné smernice
 • dokumentácia v súlade s GDPR
 • zoznam, priorita a dôvod požadovaných bezpečnostných opatrení
 • vyhodnotenie nákladov v súvislosti so zavedením bezpečnostných opatrení
 • vytvorenie výsledného dokumentu
 • prerokovanie s prevádzkovateľom

Kontrola a audit

 • zameraná na audit stávajúcich dokumentov a ich aktualizáciu v súlade s GDPR
 • zameraná na eliminovanie správnych deliktov
 • zameraná na odstránenie, eliminovanie zistených rizík v bezpečnostnom projektu (ak je zmluvne dohodnutá)
Top