Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Poradenstvo


Zákon o ochrane osobných údajov už od svojho začiatku vyžadoval od spracovateľa bezpečnostného projektu viaceré zručnosti – právne, technické, informatické, personálne.

Preto sa dnes často stretávame so situáciami, kedy prevádzkovateľ má spracovaný bezpečnostný projekt o ktorom kompletnosti má určité pochybnosti.

Prevádzkovateľ, oprávnená osoba, sprostredkovateľ v každej organizácií sa môže ocitnúť v situáciách, ktoré prináša reálny život a sám ich nedokážete efektívne vyriešiť. Potrebuje poradiť aj preto, lebo problém je nový a nie je súčasťou vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie. Naštudovanie aktuálnej legislatívy ako aj vyhľadávanie informácií na internete, stojí určitý čas. Nie vždy je to postačujúce.

V každom prípade odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý ovláda legislatívu v súvislosti s ochranou osobných údajov a má ďalšie zručnosti v súvislosti s touto problematikou.

Ak si vyberiete našu firmu, v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte formou kontaktného formulára alebo priamo telefonicky či mailom.

Mám záujem o poradenstvo
Top