Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Audit bezpečnostných projektov


Ak už máte dávnejšie vypracovaný bezpečnostný projekt. alebo nie ste si istý obsahom toho súčasného a ešte nemáte aktualizáciu v súlade s prijatým zákonom 188/2018 Z.z. určite sa pri kontrole chcete vyhnúť pokute. Ak máte pochybnosti o tom či Váš bezpečnostný projekt obsahuje všetky náležitosti podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov kontaktuje nás.

 • Poskytneme zhodnotenie stávajúcich dokumentov vo vzťahu k aktuálnej legislatíve.
 • Vykonáme odborné posúdenie bezpečnostného projektu, smerníc a prijatých bezpečnostných opatrení
 • Posúdime či prijaté bezpečnostné praktiky sú postačujúce
 • Zhodnotíme komplexnosť evidencie informačných systémov
 • Posúdime bezpečnosť osobných údajov
 • Naše zistenia budú v písomnej správe

Záver auditu bude v písomnej podobe obsahovať:

 • prehľad preskúmaných oblastí
 • stručný prehľad zistení a uvedená úroveň závažnosti zistenia
 • pre každé zistenie bude obsahovať návrh možností na odstránenie zistených nedostatkov
 • prehlásenie audítora
 • záznam o prerokovaní výsledkov auditu s prevádzkovateľom

Pokiaľ nájdeme vážnejšie nedostatky, spracujeme Vám nový projekt s výraznou zľavou. Nie vždy kvantita vytlačených stránok v bezpečnostnom projekte je v súlade s kvalitou.

Mám záujem o audit
Top